Personlig träningEtt effektivt träningsprogram bör omfattas av såväl träning som bra kosthållning, men det bör också vara anpassat efter varje människas individuella behov.
Alla har vi olika personliga mål, men vi har också gemensamt att vi vill ha en kropp som fungerar på bästa möjliga sätt.

Att anlita en erfaren personlig tränare spar många år av onödigt slit och experimenterande på egen hand. För hur många gånger har man inte frågat sig; -tänk om jag visste det jag vet idag när jag började träna? Hur hade resultaten sett ut då?

Som tränare är det min uppgift att undervisa, motivera, inspirera och övervaka dig i din jakt mot uppsatta målsättningar. Tillsammans blir vi ett oslagbart team!


Vårt första möte

Vid första mötet går vi igenom den historik som kan vara relevant för en så säker och målinriktad träning som möjligt. Eventuella skador, kostvanor, nuvarande aktivitetsstatus, samt andra detaljer som kommer fram under samtalet är av stort värde för det program som jag lägger upp för dig.
All information som delges är konfidentiell och behandlas med tystnadsplikt.

För mer information om hur du kommer igång, kontakta mig, mikael.svensson@sturebadet.se
Konsultationerna äger rum på Sturebadet i centrala Stockholm.


Priser

Sturebadets medlemmar:
Enstaka tillfällen 775 kr
10 gånger 7250 kr (725 kr/gång)
20 gånger 13500kr (675 kr/gång)
30 gånger 18750 kr (625 kr/gång)
40 gånger 23000 kr (575 kr/gång)

Erbjudande!

Prova på 3 gånger för 1635 kr (545 kr/gång)

(För icke medlemmar tillkommer 200 kr per gång)