lördag 30 april 2011

Idrottsskador


Tyvärr är det så att många av alla som idrottar och tränar någon gång drar på sig någon form av skada. Det kan vara allt från överbalstningsrelaterade skador till akuta trauman. Att ha kunskap om behandling och rehabilitering av idrottskador är en grundförutsättning för att snarast möjligt återgå till sin idrott.
Senaste boken från Idrottsbokhandeln  "Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering" är en uppdaterad och omarbetad upplaga av den tidigare boken med samma namn. Boken tar upp en mängd skador i detalj både gällande diagnostik och behandling. Med boken följer också en DVD som visar undersökningsmetoder och rehabövningar.

Intressant läsning för alla idrottsintresserade.

Inga kommentarer: